Μπουκέτο  τριαντάφυλα

τριαντάφυλλα-φυλλόματα

 

 

    Εντυπωσιακό μπουκέτο μεγάλης συναισθηματικής αξίας

Κωδικός

Τεμάχια

Τιμή

 

107-107-1

12    τριαντάφυλλα

30.00 €

 

107-107-2

19     τριαντάφυλλα

40.00 €

 

107-107-3

25     τριαντάφυλλα

50.00 €

 

107-107-4

50     τριαντάφυλλα

90.00 €