Ορτανσία 30.00 €
Γαρδένια 25 €
Γαρδένια 30 €
Εχεβέρια 40.00 €
Ζάμια 20.00 €
Σανσιβέρια 25.00 €
Aνθούριο 25 €
Mαράνθα 45.00 €
90.00 €
Ορχιδέα 35.00 €
Ανθούριο 35.00 €
Σπαθίφυλο 40.00 €
Λυράτα  85.00 €
Λιράτα 85.00 €
Στεφανότις 40.00 €
Δράκενα 50 €
Παχίρα 95.00 €
Σανσιβερια 25.00 €
Ηavorthia 25.00 €
Oρχιδέα 35.00 €
Ορχιδέα μικρή 25.00 €
ΜAGIC BLUE 45.00 €
Eχεβέρια-Κάκτος 40.00 €
Εχεβέρια μινι 10.00€
Ελιά85.00 €