Τεράριουμ
Tεράριουμ μικρόφυτα 45 €
Terrarium 50€
Havorthia 50 €
Terrarium 50€
Σύνθεση ορχιδέας 60 €